MISI SEKOLAH

WARGA SK ABAKA BERTEKAD MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK MELALUI TADBIR URUS KURIKULUM, HAL EHWAL MURID, KOKURIKULUM DAN PENGURUSAN YANG SISTEMATIK SERTA BERKUALITI.

Popular posts from this blog

SEJARAH SEKOLAH